Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [10 / 31] >

Prawo w samorządzie

Kiedy nauczyciel otrzyma świadczenie kompensacyjne

Jednym z warunków nabycia świadczenia kompensacyjnego przez nauczyciela jest rozwiązanie stosunku pracy. Zatem otrzyma je pedagog, który rozwiązuje nauczycielski stosunek pracy na podstawie porozumienia stron, za pisemnym wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Wątpliwości dotyczą jednak sytuacji, gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje z upływem czasu, na który był zawarty.