Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [9 / 31] >

Prawo w samorządzie

Kto może podpisać odwołanie wnoszone przez spółkę – czyli o reprezentacji w spółkach kapitałowych

Mogłoby się wydawać, że kwestie związane z reprezentacją spółek kapitałowych (spółka z o.o., spółka akcyjna) nie leżą w kręgu zainteresowania organów administracji. Tymczasem temat reprezentacji spółek szeroko podejmowany jest w sprawach cywilnych czy handlowych. W przypadku postępowań administracyjnych kwestia reprezentacji odgrywa równie ważną rolę. Organy administracji zobowiązane są badać, czy odwołanie lub inne pismo skierowane do organu zostało podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. Oprócz znajomości przepisów ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.) czy...