Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [8 / 31] >

Prawo w samorządzie

Który nauczyciel będzie miał pierwszeństwo w zatrudnieniu po reformie oświatowej

Od 1 września 2017 r. wejdzie w życie nowa zasada zatrudniania nauczycieli. Przewiduje ona przyznanie określonym pedagogom pierwszeństwa w zatrudnieniu w szkołach. Wprowadzone reformą oświatową zmiany organizacyjne w systemie oświaty zapewne wpłyną na zmniejszenie stanu zatrudnienia nauczycieli w niektórych szkołach. W przypadku niemożności zapewnienia im etatu, część pedagogów będzie przenoszona w stan nieczynny, a z innymi dyrektorzy będą rozwiązywali stosunki pracy. W celu ochrony interesów poszkodowanych, tj. zwalnianych i przenoszonych w stan nieczynny nauczycieli oraz w celu zwiększenia ich aktywności...