Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [7 / 31] >

Prawo w samorządzie

Jak opodatkować kontrakty menedżerskie

Kończy się czas na zawarcie z członkami zarządów spółek komunalnych umów o świadczenie usług na czas pełnienia funkcji. Wraz z podpisaniem kontraktów menedżerskich pojawi się jednak problem ich opodatkowania. I to zarówno podatkiem dochodowym, jak i podatkiem od towarów i usług. W spółkach komunalnych nadchodzi okres zwyczajnych zgromadzeń wspólników zwoływanych w celu zatwierdzenia sprawozdań za poprzedni rok obrotowy, czyli za rok 2016. Muszą się one odbyć do 30 czerwca 2017 r. Jest to jednocześnie ostateczny termin na wdrożenie rozwiązań wynikających...