Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [5 / 31] >

Prawo w samorządzie

Kiedy następuje doręczenie decyzji wydanej na podstawie specustawy drogowej

Przepisy specustawy drogowej do minimum okroiły postępowanie administracyjne w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowych. Ale to właśnie fakt, że ta specustawa wprowadza szybką realizację inwestycji musi zapewniać minimalne standardy ochrony praw stron uczestniczących w tym postępowaniu. Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych została uchwalona jako specustawa (dalej: specustawa). Ma obowiązywać do końca 2023 r. Jej celem jest przyspieszenie procesu inwestycyjnego w zakresie budowy dróg publicznych. Skutki prawomocności...