Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [28 / 30] >

SAMORZĄD I PRAKTYKA

Jakie zmiany prawne pomogą ustabilizować finanse samorządowe

Związek Miast Polskich pracuje nad pakietem projektów ustaw stabilizujących finanse miast. Zmiany dotyczą projektów ustaw: o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, o samorządzie gminnym, o kosztach sądowych, Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ordynacja podatkowa.