Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [27 / 30] >

GOSPODARKA

Gminny Program Rewitalizacji – procedura przyjmowania i zmian

Obecnie władze gminy dysponują wieloma narzędziami, które umożliwiają kompleksowe przeprowadzenie procesu rewitalizacji przynoszącego wymierne efekty w postaci trwałej eliminacji negatywnych zjawisk zidentyfikowanych na obszarach zdegradowanych. Jednym z nich jest Gminny Program Rewitalizacji.