Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [26 / 30] >

GOSPODARKA

Jak reformować sposób zarządzania obszarami metropolitalnymi

Cechą charakterystyczną metropolii jest łączenie i koordynacja zadań, których jednostki samodzielnie nie są w stanie wykonać, a nie tworzenie hierarchicznie nadrzędnej jednostki, która będzie kontrolowała i narzucała rozwiązania jednostkom niższego stopnia. Na ten element należy koniecznie zwrócić uwagę w ramach przeprowadzania każdej reformy.