Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [19 / 30] >

FINANSE PUBLICZNE

Czy można zrezygnować z ustalenia proporcji przy odliczaniu VAT

Praktyczne trudności w określeniu procentowego udziału wykorzystywania nieruchomości do działalności gospodarczej nie są przesłanką do przyznania gminie pełnego prawa do odliczenia VAT.