Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [19 / 30] >

FINANSE PUBLICZNE

Czy można zrezygnować z ustalenia proporcji przy odliczaniu VAT

Praktyczne trudności w określeniu procentowego udziału wykorzystywania nieruchomości do działalności gospodarczej nie są przesłanką do przyznania gminie pełnego prawa do odliczenia VAT. JANINA FORNALIK doradca podatkowy, starszy menedżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Ustalenie udziału procentowego, o którym mowa w art. 86 ust. 7b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) jest obowiązkiem podatnika. Trudności związane z praktycznym wyodrębnieniem procentowego udziału, w jakim nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności...