Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [17 / 30] >

ADMINISTRACJA

Nowe zasady zarządzania mieniem państwowym

Od początku roku zmieniły się zasady wykonywania uprawnień właścicielskich w stosunku do składników mienia Skarbu Państwa. Nowe przepisy dotyczą zarówno akcji i udziałów w spółkach, jak i pozostałego mienia. PAWEŁ MICHALSKI radca prawny, specjalista z zakresu gospodarki komunalnej, prowadzi obsługę prawną spółek komunalnych 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (dalej: u.z.m.p.). Wprowadziła ona nowe regulacje o charakterze ogólnym w zakresie wykonywania uprawnień właścicielskich w stosunku do składników mienia...