Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [17 / 30] >

ADMINISTRACJA

Nowe zasady zarządzania mieniem państwowym

Od początku roku zmieniły się zasady wykonywania uprawnień właścicielskich w stosunku do składników mienia Skarbu Państwa. Nowe przepisy dotyczą zarówno akcji i udziałów w spółkach, jak i pozostałego mienia.