Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [16 / 30] >

ADMINISTRACJA

Czy projekt statutu i zmiany statutu związku międzygminnego wymagają zgody wojewody

Zagadnienie tworzenia związków międzygminnych i dokonywania zmian w obszarze ich funkcjonowania od dawna jest przedmiotem pogłębionej analizy zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyków. Ponieważ procedura ta ciągle dostarcza nowych pytań, warto poznać jej najnowsze interpretacje. KAMILLA GROBICKA-MADEJ radca generalny ZUW w Szczecinie, doktorant WPiA US Procedura, jakiej poddawane były projekty tworzenia związku międzygminnego, uznawana była powszechnie za długotrwałą i skomplikowaną, zatem w celu jej uproszczenia i skrócenia wprowadzone zostały stosowne przepisy zawarte w ustawie z 25 czerwca 2015 r. o...