Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [14 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Kto w urzędzie odpowiada za organizację pracy w zakresie BHP

Każdy pracownik, bez względu na zajmowane stanowisko, pełnioną funkcję czy zakres obowiązków, musi przestrzegać obowiązków wynikających z zasad bezpiecznej pracy. Szczególnie ważna w tym zakresie jest odpowiedzialność osób kierujących pracownikami. To oni bowiem delegują zadania, rozdzielają obowiązki, organizują pracę oraz nadzorują jej wykonanie. Stąd tak ważne jest, aby właśnie kierujący pracownikami mieli wiedzę niezbędną do bezpiecznego zarządzania ludźmi i procesami pracy.