Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [12 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Nowe zasady oceny pracy dyrektora szkoły

Zmieniła się rola organu prowadzącego szkołę w zakresie oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły. Jednak zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem, głos organu prowadzącego nadal musi być brany po uwagę. ANNA RYL ekspert w dziedzinie prawa, w szczególności prawa pracy i podatków, biegły sądowy 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w zakresie dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły. W poprzednim stanie prawnym obowiązującym do końca 2016 r. oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo...