Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [12 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Nowe zasady oceny pracy dyrektora szkoły

Zmieniła się rola organu prowadzącego szkołę w zakresie oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły. Jednak zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem, głos organu prowadzącego nadal musi być brany po uwagę.