Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [11 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Jak przeprowadzić procedurę odwołania osoby nieuprawnionej

Wpływ odwołania na rozstrzygnięcie organu I instancji powoduje powstanie obowiązku jego rozpoznania przez organ odwoławczy. Organ ten w pierwszej kolejności powinien zweryfikować, czy odwołanie złożył podmiot uprawniony. KAZIMIERZ PAWLIK radca prawny, specjalizuje się w prawie administracyjnym Wpływ środka odwoławczego (odwołania, zażalenia) na rozstrzygnięcie organu I instancji (decyzję, postanowienie) powoduje powstanie obowiązku przekazania środka odwoławczego wraz z aktami sprawy do organu odwoławczego. Zgodnie z art. 133 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), takie przekazanie powinno...