Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [11 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Jak przeprowadzić procedurę odwołania osoby nieuprawnionej

Wpływ odwołania na rozstrzygnięcie organu I instancji powoduje powstanie obowiązku jego rozpoznania przez organ odwoławczy. Organ ten w pierwszej kolejności powinien zweryfikować, czy odwołanie złożył podmiot uprawniony.