Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [10 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Skąd biorą się błędy w gminnych regulaminach utrzymania czystości i porządku

Przekroczenie przez gminę delegacji ustawowej w jednym paragrafie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, wprowadzonym uchwałą Rady Gminy i stanowiącym jej załącznik – nie powoduje pozbawienia możliwości prawnej obowiązywania w obrocie prawnym tego regulaminu w pozostałym zakresie – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.