Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [8 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Czy uchwała zmieniająca budżet JST wymaga publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym

Nadal można spotkać się ze stanowiskiem, że ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym podlega jedynie uchwała budżetowa, natomiast jej zmiany już nie. Jaka jest właściwa procedura postępowania w takiej sytuacji? MARIA JAKUBIK-GRZYBOWSKA specjalistka w zakresie prawa administracyjnego i tematyki unijnej Wszelkie zmiany i korekty w uchwałach budżetowych powinny być publikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych. Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, tj. gminy, powiaty i województwa samorządowe, samodzielnie prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o uchwały budżetowe. Ze względu na jawność finansów publicznych, zagwarantowaną...