Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [6 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Czy budowa kanalizacji wyłącza działki z produkcji rolnej lub leśnej

Gmina złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez działki rolne budowlane, łąki klasy III oraz działki leśne Ls i lsV. Czy działki te podlegają wyłączeniu z produkcji leśnej oraz rolnej? DAGMARA KAFAR specjalistka w zakresie prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego Odpowiedź Nie. Opisana sytuacja nie wyczerpuje przesłanek do zastosowania przepisów ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (dalej: u.o.g.r.l.), dotyczących uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na wyłączenie gruntów z...