Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [4 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Czy wojewoda może wygasić z urzędu trwały zarząd dla nieruchomości samorządowych

1 stycznia 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Czy na ich podstawie wojewoda może z urzędu wydać decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do każdej nieruchomości lub jej części? PIOTR WANCKE specjalista w zakresie prawa administracyjnego i cywilnego Odpowiedź Tak. Językowa wykładnia znowelizowanej ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.) pozwala stwierdzić, że od 1 stycznia 2017 r. wojewodzie przysługują kompetencje do wygaszenia trwałego zarządu...