Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [3 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Jakie zmiany planowane są w zakresie rozstrzygania sporów wodnych

Według projektu nowego Prawa wodnego, właściwym do rozpoznawania wniosków o przywrócenie poprzedniego stanu wody na gruncie ma pozostać organ wykonawczy gminy. Jednak przepisy w tym zakresie będą modyfikowane.