Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [3 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Jakie zmiany planowane są w zakresie rozstrzygania sporów wodnych

Według projektu nowego Prawa wodnego, właściwym do rozpoznawania wniosków o przywrócenie poprzedniego stanu wody na gruncie ma pozostać organ wykonawczy gminy. Jednak przepisy w tym zakresie będą modyfikowane. PAWEŁ GÓRSKI specjalista w dziedzinie prawa, ochrony środowiska i gospodarki odpadami Minęło kilka miesięcy od momentu opracowania w Ministerstwie Środowiska pierwszej wersji projektu ustawy Prawo wodne. Jak podaje resort, celem nowego aktu prawnego jest zmiana nieefektywnego systemu zarządzania gospodarką wodną przez wzmocnienie zlewniowego zarządzania gospodarką wodną. Problemem funkcjonowania tego sektora pozostaje bowiem...