Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [1 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Terminarz reformy oświatowej

1 września 2017 r. do systemu edukacji wprowadzone zostaną ośmioletnie szkoły podstawowe, czteroletnie licea, pięcioletnie technika oraz dwustopniowe szkoły branżowe. Rozpocznie się również proces wygaszania gimnazjów. Ostatecznie reforma systemu oświaty ma się zakończyć w 2020 roku.