Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [1 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Terminarz reformy oświatowej

1 września 2017 r. do systemu edukacji wprowadzone zostaną ośmioletnie szkoły podstawowe, czteroletnie licea, pięcioletnie technika oraz dwustopniowe szkoły branżowe. Rozpocznie się również proces wygaszania gimnazjów. Ostatecznie reforma systemu oświaty ma się zakończyć w 2020 roku. ANNA RYL ekspert w dziedzinie prawa, w szczególności prawa pracy i podatków, biegły sądowy Reforma systemu oświaty została rozpisana na cztery lata. Pierwsze zadania z nią związane dotyczyły obowiązków organów jednostek samorządu terytorialnego (JST), które do 31 stycznia 2017 r. miały obowiązek przyjąć: ●...