Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [29 / 30] >

SAMORZĄD I PRAKTYKA

Dlaczego zieleń i zadrzewienia to częsty temat budżetów partycypacyjnych

Odpowiednie zagospodarowanie terenów zielonych w miastach wpływa nie tylko na ich estetykę, lecz przede wszystkim na jakość życia mieszkańców. Stąd też liczne inicjatywy lokalne dotyczące budowy terenów rekreacyjnych, skwerów czy parków. Dużym wsparciem tych działań są środki finansowe w ramach budżetów obywatelskich.