Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [27 / 30] >

GOSPODARKA

Dlaczego tak trudno przygotować i wdrożyć kodeksy reklamowe

Od 11 września 2015 r. obowiązuje ustawa krajobrazowa, która dała gminom prawo do przygotowania uchwał reklamowych, określających zasady umieszczania reklam, ich wielkości oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Uchwały mają mieć charakter prawa miejscowego. Z tej możliwości zaczynają już korzystać samorządy większych miast naszego kraju.