Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [25 / 30] >

GOSPODARKA

Gminny program rewitalizacji – jego status oraz wymagany zakres zawartości

Gminny program rewitalizacji to dokument, który ma charakter strategiczny i powinien zawierać diagnozę stanu obszaru rewitalizacji, wyznaczać kierunki działań oraz warunki organizacyjno-finansowe umożliwiające osiągnięcie docelowego stanu obszarów zdegradowanych. Powinien być on spójny z innymi dokumentami strategicznymi przyjętymi zarówno na szczeblu gminy, regionu, jak i kraju.