Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [24 / 30] >

GOSPODARKA

Czy możliwa jest oddolna integracja metropolitalna polskich miast

Miasta stają się przedmiotem coraz większego zainteresowania w debacie publicznej. Z jednej strony są one miejscem docelowym wielu migracji, głównym motorem gospodarczym krajów, źródłem innowacji i rozwoju kultury. Z drugiej jednak, są także przedmiotem wielu problemów, jak na przykład te związane z ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym, nierównościami dochodowymi i dostępem do usług publicznych.