Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [23 / 30] >

GOSPODARKA

Jakie są czynniki atrakcyjności inwestycyjnej regionów i podregionów

Już po raz 12. ogłoszono wyniki raportu o atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski. Choć nie ma znaczących zmian w pozycjach regionów, to można jednak zauważyć zmieniające się znaczenie poszczególnych czynników atrakcyjności inwestycyjnej.