Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [22 / 30] >

FINANSE PUBLICZNE

Czy jednostka pomocnicza może decydować o opłatach za odpady

Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, czy rada gminy może upoważnić organ wykonawczy swojej jednostki pomocniczej do załatwiania spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Problem ten wynikał z niejasności przepisów, a dotychczasowe orzecznictwo w tej kwestii było niejednolite.