Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [22 / 30] >

FINANSE PUBLICZNE

Czy jednostka pomocnicza może decydować o opłatach za odpady

Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, czy rada gminy może upoważnić organ wykonawczy swojej jednostki pomocniczej do załatwiania spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Problem ten wynikał z niejasności przepisów, a dotychczasowe orzecznictwo w tej kwestii było niejednolite. KRZYSZTOF TOMASZEWSKI dziennikarz specjalizujący się w tematyce samorządowej i podatkowej Od pewnego czasu powstawały problemy ze stosowaniem w praktyce przepisów zawartych w trzech aktach prawnych. Otóż art. 39 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przewiduje, że do załatwiania...