Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [18 / 30] >

FINANSE PUBLICZNE

W jakich przypadkach możliwe jest obejście prawa podatkowego przez podmioty publiczne

Wprowadzona w ubiegłym roku klauzula obejścia przepisów podatkowych może mieć zastosowanie do gmin, związków międzygminnych czy też spółek komunalnych. Pozostaje pytanie, jakie transakcje objęte są tą klauzulą? MIKOŁAJ JABŁOŃSKI radca prawny i doradca podatkowy Od wejścia w życie nowelizacji Ordynacji podatkowej, wynikającej z ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja o.p.), wprowadzającej do systemu prawnego tzw. klauzulę obejścia przepisów prawa podatkowego (klauzulę antyabuzywną) minęło już kilka miesięcy. Regulacja ta wciąż...