Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [17 / 30] >

FINANSE PUBLICZNE

Jakie są etapy samorządowej procedury budżetowej

Zbliża się termin sporządzenia i przekazania rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Choć przepisy określające tę procedurę praktycznie się nie zmieniają, to wciąż wiele jej punktów rodzi problemy. LONGIN MAŻEWSKI audytor wewnętrzny, ekspert w zakresie finansów publicznych Działania jednostek samorządu terytorialnego (JST) mają charakter powtarzalny. Działania te najczęściej określa się jako cykl budżetowy. Przez to pojęcie najczęściej rozumie się uporządkowane działania władz samorządowych w zakresie budżetu, najważniejszego planu finansowego dla każdej JST, mające na celu efektywną i zgodną...