Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [15 / 30] >

ADMINISTRACJA

Czy można udostępnić kopie w trybie informacji publicznej

W trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej to wnioskodawca w sposób wiążący określa formę, w jakiej powinna zostać udostępniona informacja. Jeżeli w związku z tą szczególną formą podmiot zobowiązany poniósłby dodatkowe koszty, to możliwe jest pobranie od wnioskodawcy dodatkowej opłaty odpowiadającej tym kosztom.