Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [14 / 30] >

ADMINISTRACJA

Przepadek korzyści majątkowych komitetów wyborczych – rola PKW i komisarzy wyborczych

Często najbardziej dotkliwą sankcją dla komitetów wyborczych jest przepadek korzyści majątkowych przyjętych przez nie z naruszeniem prawa. Wysokość kwoty podlegającej przepadkowi ustalają Państwowa Komisja Wyborcza lub komisarze wyborczy. TOMASZ GĄSIOR pracownik Krajowego Biura Wyborczego, wykładowca, międzynarodowy ekspert OSCE/ODIHR, autor publikacji związanych z tematyką wyborczą Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa (art. 149 § 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy; dalej: kodeks wyborczy). Sankcja ta jest...