Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [14 / 30] >

ADMINISTRACJA

Przepadek korzyści majątkowych komitetów wyborczych – rola PKW i komisarzy wyborczych

Często najbardziej dotkliwą sankcją dla komitetów wyborczych jest przepadek korzyści majątkowych przyjętych przez nie z naruszeniem prawa. Wysokość kwoty podlegającej przepadkowi ustalają Państwowa Komisja Wyborcza lub komisarze wyborczy.