Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [13 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Kiedy działalność wójta wychodzi poza jurysdykcję sądów administracyjnych

Zarzuty wytoczone przeciwko wójtowi, które wykraczają poza zakres kontroli sądów administracyjnych nie mogą być rozpatrywane w postępowaniu administracyjnym. Niedotrzymywanie uzgodnień, nękanie, poświadczenie nieprawdy czy stosowanie gróźb karalnych mogą być rozpatrywane wyłącznie w postępowaniu karnym. DAMIAN SKOWRON prawnik, doktorant Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, redaktor portalu www.infor.pl Jeden z mieszkańców został wezwany do uregulowania czynszu wraz z odsetkami za zwłokę. W związku z otrzymanym pismem, mieszkaniec wniósł skargę na działalność wójta, zarzucając mu m.in. posługiwanie się jedynie częściowo umową...