Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [10 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Czy możliwe jest nadanie nazwy parkowi niebędącemu w całości własnością gminy

Uchwała nadająca nazwę miejskiemu parkowi jest powszechnie obowiązującym aktem prawa miejscowego, ma bowiem znaczenie powszechne, stanowiąc wyraz uporządkowania określonej przestrzeni miasta. Co jednak w przypadku, gdy gmina nie jest jedynym właścicielem nieruchomości? RENATA MACIEJCZAK dziennikarka specjalizująca się w tematyce samorządowej Taki przypadek rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny 4 października 2016 r. i zdecydował o uchyleniu w całości wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 1 marca 2016 r., (sygn. akt IV SA/Gl 1137/15) oraz rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Śląskiego stwierdzającym nieważność uchwały...