Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [9 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Jak prawidłowo zorganizować obsługę samorządowych instytucji kultury w ramach CUW

Od roku gminy mogą zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do jednostek sektora finansów publicznych. Jednak szczególna sytuacja dotyczy instytucji kultury. Jak prawidłowo zapewnić wspólną obsługę tym jednostkom? ROBERT GAWŁOWSKI doktor, specjalista z zakresu administracji publicznej i zarządzania publicznego, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu Przepisy dotyczące powołania centrum usług wspólnych zawarte są w artykułach 10a i 10b ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.). Funkcjonują one na...