Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [7 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Czy opinia kuratora w sprawie połączenia szkół lub szkół i przedszkoli w zespół jest bezwzględnie wiążąca

Połączenie szkoły podstawowej i gimnazjum lub szkoły podstawowej i przedszkola w zespół jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu w tej sprawie pozytywnej opinii kuratora oświaty. Jednak decyzja kuratora musi się opierać wyłącznie na argumentach merytorycznych. ANNA RYL ekspert w dziedzinie prawa, w szczególności prawa pracy i podatków, biegły sądowy Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół (art. 62 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty; dalej: u.s.o.). Zgodnie z rozstrzygnięciem Wojewody Łódzkiego...