Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [6 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Na jakich zasadach można zawrzeć koncesję in-house

Najważniejsze przepisy dotyczące zamówień in-house zawiera Prawo zamówień publicznych. Warto jednak wiedzieć, że równolegle ustawodawca wprowadził możliwość zawierania umów koncesji in-house. Także w tym przypadku przepisy regulujące ów szczególny tryb udzielania zamówień tzw. podmiotom wewnętrznym obowiązują od 1 stycznia 2017 r.