Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [5 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Czy na drodze publicznej można ustanowić służebność gruntową

W gminie, tuż przy drodze, będzie budowany wiatrak. Czy gmina może ustanowić na drodze publicznej notarialną służebność przejścia i przejazdu na rzecz właściciela nieruchomości, na której ma zostać wybudowany wiatrak (obciążenia z tego tytułu ponosić będzie firma budująca wiatrak)? Proponowany okres służebności to 34 lata. Piotr Wancke specjalista w zakresie prawa administracyjnego i cywilnego Odpowiedź Nie. Analiza przepisów w zakresie ustanawiania służebności gruntowych oraz regulacji w zakresie dróg publicznych pozwala stwierdzić, że ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na drodze publicznej...