Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [4 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Kiedy wymagana jest zgoda wojewody przy ustanowieniu służebności przesyłu

Starosta chce ustanowić służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa. Czy do ustanowienia takiej służebności jest wymagana zgoda wojewody? PIOTR WANCKE specjalista w zakresie prawa administracyjnego i cywilnego Odpowiedź Nie. Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa nie wymaga uzyskania dla działania starosty w tym zakresie zgody wojewody. Uzasadnienie Zagadnienie służebności w pierwszej kolejności jest regulowane przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Choć instytucja służebności przesyłu ma swoje odrębne zapisy...