Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [3 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Czy należny jest zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania komunalnego

Przepisy dotyczące obowiązku zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości komunalnych przysparzają wielu problemów, zwłaszcza nabywcom mieszkań, którzy w wyniku nieznajomości przepisów lub błędnej ich interpretacji, tracą uprawnienie do bonifikaty i są wzywani przez gminę do jej zwrotu. Uzyskanie bonifikaty przy zakupie nieruchomości nie oznacza bowiem, że nabywca może dowolnie rozporządzać nieruchomością. ANNA KUJASZEWSKA adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego Właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana: 1) na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń...