Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [2 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Jakie są konsekwencje zmiany lub uchwalenia planu miejscowego dla gminy

Uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpływa na prawa własności lub prawa przysługujące użytkownikowi wieczystemu. Wpływ ten często niesie ze sobą negatywne skutki ekonomiczne dla właścicieli i użytkowników wieczystych. Dlatego przepisy przewidują różne narzędzia wyrównujące doznane w ten sposób uszczerbki. Gminy powinny pamiętać o tych roszczeniach, ponieważ uchybienia w procedurze ich realizacji mogą spowodować długotrwałe spory i wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.