Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [1 / 30] >

PRAWO W SAMORZĄDZIE

Od nowego roku obowiązują prostsze zasady inwestowania

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, powszechnie nazywana pakietem ułatwień dla przedsiębiorców. W pakiecie znalazły się m.in. zmiany dotyczące ustawy o drogach publicznych oraz Prawa budowlanego. Mają one na celu zniesienie kolejnych barier w inwestowaniu tkwiących w nieprecyzyjnie określonych przepisach prawa.