Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [45 / 45] >

Samorząd i praktyka

Najczęstsze przyczyny nieprawidłowości we wdrażaniu RODO w samorządach

Przepisy RODO obowiązują już od pół roku. W dalszym ciągu pojawia się wiele pytań i wątpliwości w tym zakresie. Dotyczą one przede wszystkim konkretnych rozwiązań stosowanych w jednostkach. Często też jednostki nieprawidłowo interpretują zapisy RODO - wprowadzając pracochłonne a niepotrzebne procedury.