Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [39 / 45] >

Gospodarka

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej

Przepisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakładają na samorządy szereg nowych obowiązków związanych ze stosowaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej. Jednym z najważniejszych jest obowiązek cyklicznego sporządzania analiz kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem tego rodzaju autobusów. Pierwsze takie analizy muszą zostać sporządzone już do 31 grudnia 2018 roku.