Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [35 / 45] >

Finanse publiczne

Nałożenie opłaty adiacenckiej – dobrowolne czy nie

Mimo że przepis dotyczący nałożenia opłaty adiacenckiej zawiera słowo „może”, przyjmuje się, że opłatę tę nakłada się właściwie w każdym przypadku, gdy po podziale wzrosła wartość nieruchomości. W ostatnio wydanym wyroku NSA stwierdził, że opłata adiacencka związana z podziałem nieruchomości rodzinnej nie prowadzi do naruszenia dobra rodziny, o którym mowa w art. 71 ust. 1 Konstytucji RP.