Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [34 / 45] >

Finanse publiczne

Obowiązek wymiany kas rejestrujących przez jednostki samorządu terytorialnego

Od 1 stycznia 2019 r. jednostki samorządu terytorialnego nie będą mogły ewidencjonować sprzedaży przy zastosowaniu tych kas rejestrujących, za pomocą których ich jednostki organizacyjne ewidencjonowały sprzedaż na dzień centralizacji rozliczeń VAT. Używające takich kas jednostki samorządu terytorialnego mają już zatem niewiele czasu na ich wymianę (względnie wymianę pamięci fiskalnej w tych kasach).