Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [29 / 45] >

Prawo w samorządzie

Kiedy dyrektor szkoły zawiesi lekcje z powodu niskiej temperatury

Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić w salach lekcyjnych i gimnastycznych temperaturę co najmniej 18°C. Jeśli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia lekcyjne. Powiadamia też o tym organ prowadzący.