Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [27 / 45] >

Prawo w samorządzie

Uchwała w sprawie wynagrodzenia burmistrza nie podlega kontroli sądu administracyjnego

Prawidłowość ustalenia wysokości wynagrodzenia burmistrza podlega kontroli sądu cywilnego, a nie administracyjnego. Uchwała w tej sprawie nie ma charakteru publiczno-prawnego. Dotyczy sfery prywatnoprawnej (czyli relacji pracownik-pracodawca).