Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [25 / 45] >

Prawo w samorządzie

Gminne fundacje i stowarzyszenia a dostęp do informacji publicznej

Wcześniej organy samorządu terytorialnego w pewnym zakresie mogły przystępować do stowarzyszeń. Mogły też zakładać fundacje. Obecnie tworzenie tego typu organizacji przez samorządy zostało ograniczone. Możliwe jest jednak przekazywanie istniejącym organizacjom społecznym pewnych składników majątkowych. Najczęściej wiąże się to z realizacją zadań publicznych przez taki zewnętrzny podmiot. W praktyce powoduje to problemy w zakresie obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.