Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [44 / 45] >

Samorząd i praktyka

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach może określać ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w zależności od rodzaju niezamieszkanych nieruchomości?