Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [33 / 45] >

Finanse publiczne

Dzierżawca jako podatnik podatku rolnego

Ustawa o podatku rolnym w swej ogólnej regulacji wśród podatników wskazuje właścicieli, posiadaczy, posiadaczy samoistnych oraz użytkowników wieczystych gruntów. Co do zasady podatnikami podatku rolnego nie są posiadacze zależni. Z tej ogólnej zasady wynika, że dzierżawca gruntu rolnego nie jest podatnikiem podatku rolnego. Od tej zasady ustawodawca przewidział istotne wyjątki.