Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [22 / 45] >

Prawo w samorządzie

Były wójt może wrócić na swoje poprzednie stanowisko pracy

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wójtem gminy została osoba zatrudniona w jej urzędzie. Oczywiście nie jest możliwe, aby taki pracownik, po wygranych wyborach, świadczył pracę na stanowisku wójta i np. sekretarza gminy. Może natomiast uzyskać urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji wójta. W takiej sytuacji, jeżeli kolejne wybory przegra, może zgłosić pracodawcy powrót do pracy na dotychczasowym stanowisku.